Vít Slíva: Čas s věčností
–ČeskoNarozen 1951 v Hradci nad Moravicí. Ze tří bratří. Vystudoval češtinu a latinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval jako učitel. Vydal patnáct sbírek poezie (první 1984: Nepokoj hodin, nejnovější 2021: Bóje). Formoval královopolskou školu básníků a básnířek. Za sbírku Bubnování na sudy (2002) vyfasoval Magnesii Literu za poezii (2003). Slovník české literatury po roce 1945 o něm píše: „Od tvůrčích počátků je zřejmé, že Slívova básnická poetika vzniká v kontextu básnické tvorby Františka Halase a Vladimíra Holana, v tematice je důraz kladen na tíhu a bolest života a lásky, na nicotu, zmar a smrt, závaznost slova. Krajina jeho básní se odvolává ke konkrétním místům, ale konkrétnost je vertikálou vyzvedávána k otevřeným a nekonečným prostorům, kde se také čas protíná s věčností.“