Petr Vizina & Jan Němec: Neznámý dává znamení
–ČeskoNovinář a spisovatel. Ten první se narodil 1967 v Praze, vystudoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, pracoval jako publicista v tištěných médiích, v rozhlase i televizi, věnuje se rovněž muzice, je (spolu)autorem tři knih rozhovorů: Stará garda (2016), Znamení neznámého (2021; s J. Němcem) a Nad očekávání (2022). Ten druhý se narodil 1981 v Brně, vystudoval sociologii a religionistiku na Masarykově univerzitě a divadelní dramaturgii na Janáčkově akademii múzických umění, pracoval jako redaktor, editor a publicista, od roku 2022 je šéfredaktorem literárního magazínu Host; knižně publikoval poezii, povídky a romány Dějiny světla (2013) a Možnosti milostného románu (2019); je (spolu)autorem knihy rozhovorů Znamení neznámého (2021; s P. Vizinou).