Jiří Gold: Červi, železo, rez a hlína
–ČeskoNarozen 1936 v Ostravě. Básník, filmový dramaturg, scenárista, režisér. Vystudoval dramaturgii na pražské FAMU (1955–1961). V letech 1962–1991 pracoval jako dramaturg Krátkého filmu Praha, v letech 1991–2003 působil na témže postu v Československé, později České televizi. Od roku 2004 je v důchodu. Žije v Praze. Jako básník debutoval v časopise Kultura v roce 1957. Je autorem deseti básnických sbírek (Nebe jasně zelené, 1964; Liber sine nomine, 2016; aj.). V roce 2022 vyšel výbor z jeho celoživotního díla Červi železa, rez hlíny. Je autorem filmové tetralogie Vidíš-li poutníka (1966, s V. Skalským), Kulhavý poutník Josef Čapek (1967), Zaklínání (1969) a Rafel mai amech izabi almi (1969) a řady dokumentárních filmů, například Petr Spielmann aneb Vědomí souvislostí (1998), Intimita aneb 25 minut s Janem Koblasou (1998) a Nevyhnutelnosti Emila Juliše (1998; vše s P. Zrnem).