Anna Luňáková: Promlouvá, rozvíjí, snaží se
–ČeskoNarozena 1993 v Jičíně. Studovala filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Překládá z francouzštiny (Dopis pro D.: Příběh jedné lásky, André Gorz), píše poezii (Jen ztratím jméno, 2020) a prózu (Tři, 2020), publikuje eseje a kriticky reflektuje. Je také editorka (Pandezie, 2021), redaktorka, moderátorka. Pracuje na autorském divadle a zvuku se svým spolkem Herons Vector. Její básnická prvotina je podle nakladatele „manifestem i vyznáním, je něžná i provokativní. Promlouvá, naslouchá si a odpovídá.“ Prozaická prvotina pak, rovněž podle nakladatele, „rozvíjí zkušenost terapeutického sezení, ve kterém se autobiografické motivy prolínají s jazykovou hrou, a do kterého úmyslně vstupuje ta, která se vyprávěním snaží znovu vynalézt sebe sama“. Každou chvíli vychází její očekávaná novinka Atlas babiček.