Želinský, Pekárková, Kramár: Viacrozmerná poézia
–SlovenskoDominik Želinský
Narodil sa 15. februára 1993 v Bratislave. Debutoval v roku 2010 zbierkou Čokoľvek iné, ktorá vyšla ako príloha českého literárneho časopisu Psí víno. V roku 2016 bol finalistom súťaže Básne. Jeho básne, recenzie a literárne kritiky vyšli v rôznych slovenských a českých peridoikách a boli preložené do poľštiny a maďarčiny. Pracoval ako redaktor literárnych časopisov Psí víno a kloaka: magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, v súčasnosti je redaktorom kritického časopisu Kapitál. Odborne sa venuje sociológii, doktorát získal na univerzite v Edinburghu. Pôsobí na katedre komunikácií  Kodaňskej univerzity a ako vedecký pracovník sociologického ústavu SAV. V roku 2021 mu vyšla zbierka básní Teórie osobnosti. V nej so špecifickým nadhľadom komentuje a glosuje celé spektrum postáv, spoločenských a politických fenoménov či literárnych trendov. Autor pôsobí na prvý pohľad ako nezaujatý pozorovateľ, jeho observácie však zároveň možno čítať ako hĺbkové ponory do fungovania dnešného sveta. Prejavuje sa ako prirodzene angažovaný básnik, ktorý je schopný zručne preniknúť pod povrch a rozkryť fungovanie komplikovanej siete osobných, pracovných či korporátnych vzťahov; jeho texty pritom ostávajú vždy čitateľsky prístupné a prirodzene vtipné.
&
Ivona Pekárková
Narodila sa 13. septembra 1988 v Revúcej. Básnické texty publikovala vo viacerých literárnych časopisoch na Slovensku i v Česku. V roku 2013 vyhrala prestížnu literárnu súťaž Básne a reprezentovala Slovensko na medzinárodnom poetickom turnaji v Sarajeve, kde získala cenu publika. Spolu s manželom Vladom Šimekom napísala básnickú zbierku Manželská poézia, v ktorej nemilosrdne ironickým nadhľadom glosujú bežné problémy manželského súžitia nepochybne celkom fiktívnych postáv Pána Pandu a jeho Zlej ženy Ivony. V roku 2019 jej vyšla zbierka básní Lepšia verzia seba, ktorú nominovali na národnú cenu poézie Zlatá vlna 2020. Jej básne sa dotýkajú tém od medziľudských vzťahov cez populárnu kultúru a konzum až po literárnu kritiku. S charakteristickým humorom dekonštruuje bežné, dôverne známe situácie a rozkrýva podstatu príbehov, prostredníctvom ktorých hovoríme a uvažujeme o svete aj o sebe samých. Len nedávno dokončila zbierku básní Možnosti neúspechu. Vyštudovala žurnalistiku, pracuje v spravodajstve. 
&
Richard L. Kramár 
Je výrazným hlasom mladej slovenskej literatúry. Ide o mimoriadne aktuálny prístup ku skúmaniu seba a okolitého sveta v súčasnej poézii, o experimentálnejšiu introspekciu a hĺbkový ponor prostredníctvom pôsobivej práce s minimalistickým jazykom. Debut Úchopový inštinkt (2021) je básnickou mapou identity v pohybe, ktorý do slovenskej poézie prináša jazykovo vybrúsenú a obsahovo originálnu poéziu. Nebojí experimentovať; v duchu toho najlepšieho nielen z tradície anestetickej poézie (avšak s nezameniteľne vlastnou originálnou poetikou) skúma komplexné a krehké témy vnútorného vývoja a prerodu subjektu projektovaného aj do fyzickej telesnosti so špecifickým odstupom, ktorý autorovi umožňuje hĺbkový ponor do emocionality bez akéhokoľvek nadbytočného pátosu: „moje telo je objet trouvé / jeho telo vystupuje z krajiny”.